Verimlilik Arttırıcı Proje(VAP) Danışmanlığı

5627 sayı ve 2.5.2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında binalarda Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır.

Fabrikalarda, enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

VAP, fabrikalarda enerji kayıplarının ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanmakta ve enerji verimliliğinin iyileştirmesine yönelik revizyon maliyetlerinin bir kısmı teşvik amacıyla devlet tarafından karşılanmaktadır.

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. VAP projelerinden yaralanabilmek için yetkili bir EVD firması tarafından detaylı etüt raporu, etütlerde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları, ölçüm yöntemleri belgeleri sunulmalıdır.