ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Enerji Yönetim Sistem Standardı, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Enerji Yönetim Sistem Standardı şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
SO 50001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanma

ISO 50001 Standardının Tanımı
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün