ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Enerji Yönetim Sistem Standardı, öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanların hazırlanmasını sağlamaktır.

 EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Enerji Yönetim Sistem Standardı Yapısı 
  • Prosedürler 
  • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs) 
  • Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar 

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün