• +-

  Enerji Verimliliği Nedir ?

  Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

 • +-

  Dünya ve Türkiye Birincil Enerji Tüketimleri Ne Kadardır ?

  2011 sonu itibariyle Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 12,3 milyar TEP. Türkiye 118,8 milyon TEP enerji tüketimi ile dünyadaki enerji tüketimi en yüksek 23‘üncü ülke konumundadır.

 • +-

  Yetkili EVD Firmalarını Nasıl Öğrenebilirim ?

  Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü' nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Buradaki linkten sayfaya kolayca ulaşabilirsiniz. http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx

 • +-

  ISO 50001 nedir?

  Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerinin en etkin yolu enerji tüketimini azaltmaktır. Bunları başarmak için en iyi yol sistematik bir yaklaşım sağlayan ISO 50001 enerji yönetim sistemidir.(EnYS)

 • +-

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

  Maliyetleri azaltır. Enerji temininde güveni arttırır. İş performansını geliştirir. Enerji politikalarını ve hedefleri resmileştirir. Mevcut yönetim sistemlerinize entegre edilebilir. Kuruluşlar, Verimlilik arttırıcı proje başvurusu için(VAP) ISO 50001 enerji yönetim sistemi kurmuş olmaları zorunlu kılınmıştır.

 • +-

  Karbon Borsası Nedir ?

  Karbon borsası, salımları azaltmak için belirlenen limitten fazla salım yapanları cezalandırırken daha az salanlar ise ödüllendirerek mevcut kaynakların en düşük maliyetle kanalize edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca fiyatlandırdığı kirletme birimlerini mülkiyet hakkına dönüştürerek karbonun tüm dünyada ticaretinin yapılmasını mümkün kılması sayesinde düzgün işleyen bir karbon borsası, işletmelerin daha az sera gazı salımı salmasını teşvik ederek temiz teknolojiyi kullanmaya yönlendirmektedir. Karbon piyasalarını zorunlu (Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları) ve gönüllü olmak üzere iki kategori altında incelemek mümkündür: Kyoto Protokolünde tanımlanan esneklik mekanizmaları ile ülkelerin düşük maliyetle salım azaltımı yapabilmelerine imkan tanınmaktadır. Protokolde tanımlanan esneklik mekanizmaları Salım Ticareti (Emission Trading -ET), Ortak Uygulama (Joint Implementation-JI), Temiz Kalkınma Mekanizmasıdır (Clean Development Mechanism-CDM). Gönüllü Karbon Piyasaları, bireylerin, kurum ve kuruluşların, firmaların, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı salımlarının gönüllü olarak azaltımını, dengeleyebilmesini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir pazardır.

 • +-

  Binalarda EKB nedir? EKB ne işe yarar?

  EKB, Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

 • +-

  Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Yeni Binalar ve Mevcut Binalar İçin Kimler Hazırlayacak?

  Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’ nun” Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar, yeni binalar ise yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi yetkilendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin sorumluluğundadır. Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.

 • +-

  Enerji Kimlik Belgesinin Doğruluğunu Nasıl Kontrol Edebilirim ?

  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı' nın resmi web sitesinde EKB sorgulama bölümünden EKB belgenizi sorgulayabilirsiniz. http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx

 • +-

  Binamızın Enerji Performansını Bilmemiz Ve Belgelememiz Kime Ne yarar Sağlayacak?

  Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası: “(Ek: RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” demektedir. Dolayısıyla insanlar artık aldığı veya sattığı bina, bağımsız bölüm için enerji performansını bilebilecek, enerji performansı yüksek binaya sahip olmak daha düşük enerji gideri harcamak anlamını taşıyacağı için teşvik edici olacaktır.

 • +-

  Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu ve Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Dışında Kalır?

  Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m²’ nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar dışında, tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması zorunludur.

 • +-

  Evlerde Isınmak veya Soğumak Amacıyla Tüketilen Enerjiyi Etkin Ve Verimli Kullanabilmek İçin Neler Yapılabilir ?

  - Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo kaplı yalıtım levhası koyun. Bu panelleri strafor levha üstünü alüminyum folyo kaplayarak evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. - Radyatör sıcaklığını ayarlayan termostatik radyatör vanaları yılda %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlar. - Radyatörlerin önünü uzun perdelerle kapatmayın. Mobilya koymayın. Sıcak hava hareketine engel olmayın. - Kışın kuzeye bakan pencere perdelerini ve varsa, panjurları kapalı tutun. - Isı kayıpların önlemek için su ısıtıcınızı ve sıcak su borularını yalıtın. - Kat kaloriferiniz ısıtılmayan bir mekânda bulunuyorsa, boru ve tankı yalıtarak ısı kayıplarını önleyin. - Kalorifer kazanı veya kat kaloriferinizi yoğuşmalı, yüksek verimli olanlar ile değiştirin. - Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düşürün. - Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. Kışın ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Oturma odaları 19 ile 21 oC ve yatak odalarını 16-18 oC arasında ısıtmak uygundur. - Apartman giriş kapılarını kapalı tutun. Çift kapı veya otomatik kapama ısı korunumuna yardımcı olur. - Güneşli kış günlerinde ısıtıcınızı kapatın, perdelerinizi açın. Güneş evinizi bedavaya ısıtacaktır. - Kapı ve pencere boşlukların kontrol ederek sızıntıları önleyin. Bunun için pencere yalıtım bantları kullanın. - Yalıtımlı camları kullanın. Standart camlardan daha pahalıdır ama konfor ve enerji tasarrufu sağlarlar. 12 mm çift cam kullanılması durumunda camlardan kaybedilecek ısı %50 oranında azalır. Low-e camlar kullanılması ısı kayıplarını daha da düşürecektir. - Binanızı yalıtın. - Bir enerji yöneticisinden yardım alın. - Ev satın alırken enerji etkin bir ev olmasına dikkat edin. Başlangıçta daha fazla para ödersiniz. Ama ömür boyu hem para, hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.