Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Toplam bina kullanım alanı 300.000 m2 nin üzerinde binalarda EKB düzenlemiş olan EskonEVD, gelen taleplere hızlı ve doğru çözümler sunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi verecek şirketlerin belli kurumlardan belli eğitimleri almış olmaları gerekmektedir. Eğitimli mühendisler binanıza gelerek bazı ölçümleri yapmakta ve bu ölçümleri bayındırlık tarafından sağlanan web tabanlı BEP-TR programa girerek enerji katsayısını hesaplamaktadır. Bu katsayıya göre binanızın hangi enerjı sınıfında olduğu ortaya çıkmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Şirketimiz, binaya dair mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleri üzerinden; binanın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri , binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemiyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. teknik bilgileri toplar.

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak binalarda enerji kimlik belgesi hazırlanması zorunlu olacaktır.

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımı Nedir ?

01.01.2011 tarihden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binaya mevcut bina denir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı için başvuru yapan binalar ise, yeni binalar tanımına girer.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi(EKB) Zorunluluğu ve Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Dışında Kalır?

Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar dışında tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması zorunludur.

Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Hazırlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

• Mimari Proje
• Isı Yalıtım Raporu
• Elektrik Projesi
• Mekanik Tesisat Projesi
• Yapı Ruhsatı

Bina Enerji Kimlik Belgesi Sistemi Nasıl Çalışır ?

* Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir.

* Enerji Kimlik Belgesi nin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

* Enerji Kimlik Belgesi nin bir nüshası bina sahibi,yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

* Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında,mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

Enerji Kimlik Belgemi Nasıl Doğru Olduğunu Anlarım?

Enerji kimlik belgenizin doğru firma ve kişiler tarafında hazırlandığını http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx

adresinden sorgulayabilrisiniz.