Enerji Verimliliği Eğitimleri

Enerji verimliliği eğitimleri işletmelerde çalışanların bilgi düzeyine arttırmak ve farklındalığı arttırmak esasına dayalıdır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ

Türkiye‘de ve Dünyada Genel Enerji Durumu
Enerji ve Çevre Mevzuatı, Görevler, Yükümlülükler
Enerji Verimliliği Kavramlar, Önlemler-Hesap Yöntemleri
Enerji Etütleri-Verimlilik Artırıcı Projeler
Ölçüm Ekipmanları-Ölçüm Teknikleri
Ekonomik Analiz Yöntemleri
Enerji Kütle Denklikleri
Yakıtlar-Yanma Tekniği
Buhar Sistemleri
Isı Yalıtımı
Endüstriyel Fırınlar, Kurutma Sistemleri
Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri
Basınçlı Hava Sistemleri
Atık Isı Kullanımı
Elektrik Enerjisinde Verimlilik
Elektrik Motorları, Değişken Hız Sürücüleri
Kompanzasyon
Kojenerasyon
Aydınlatma
Otomasyon Sistemleri


EĞİTİMİ SÜRESİ

2-3 Gün