25.02.2014 - Demirören Grubu, enerji verimliliği kredisi çalışmalarında EskonEVD ile yola çıktı.

Demirören Grubu, Türkiye Kalkınma Bankası'nın enerji verimliliği kredisi çalışmalarında EskonEVD firması ile yola çıkmıştır.

Bu çalışmada Demirören Grubuna ait fabrikalar, dolum tesisleri ve depolama tesislerinde enerji  etütleri yapılmış, etütlerin sonuçlarına göre gerekli raporlama bankanın onayına sunulmuştur. Yaklaşık 44.000.000 USD lık bir enerji verimliliği yatırımı planlayan Demirören Grubu, bu konuya verdiği önemi ve çevreye duyarlılılğını tekrar göstermiştir.